سال جدید را به همه هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم.

امیدوارم در سال جدید همه سالم و سلامت باشند.

با توجه به تعطیلات نوروزی مطب تا روز سه شنبه مورخ 15 فروردین 1396 تعطیل میباشد.
 ارادتمند شما دکتر رسول عزیزی